Μύθοι και αλήθειες γύρω από την αυξητική μαστού

Μύθοι και αλήθειες γύρω από την αυξητική μαστού

– Είναι επίπονη επέμβαση με μακρά ανάρρωση;

Η αυξητική μαστού είναι μια πολύ συχνή παρέμβαση. Η περίοδος ανάρρωσης κυμαίνεται 2-6 ημέρες ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης του ενθέματος και την αντίληψη πόνου του ατόμου. Σε ποσοστό 80% η ανάρρωση είναι ταχύτατη και δεν ξεπερνά τις 2 ημέρες ήπιας μυϊκής θλάσης.

– Τα ενθέματα πρέπει να αλλάζουν κάθε 10 χρόνια;

ΟΧΙ τα ενθέματα από τις πιο εγκεκριμένες εταιρίες που έχουν έγκριση από το FDA και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μην αλλοιώνονται. Ο μοναδικός λόγος για να αλλαχθούν τα ενθέματα είναι στην περίπτωση που υπάρχει επιθυμία για αλλαγή του μεγέθους ή σε περίπτωση που θα υπάρξει μελλοντικά κάποια άλλη παρέμβαση στο στήθος όπως ανόρθωση, μαστοπηξία στο μέλλον κλπ.

– Ποιά είναι η καλύτερη θέση; Πάνω ή κάτω από το μυ;

Η απλούστευση αυτή δεν είναι σωστή, η κάθε τεχνική έχει τις ενδείξεις της. Σε περίπτωση όπου η χρήση των ενθεμάτων είναι για διπλό σκοπό, ανόρθωσης και αυξητικής, τότε η τοποθέτηση γίνεται πάνω από την απονεύρωση του μυός και είναι πιο ενδεδειγμένη. Ενώ στην περίπτωση που δεν έχουμε μαστό, χωρίς χαλάρωση, τοποθετείται πίσω από το μυ.

– Ενθέματα ορού ή ενθέματα σιλικόνης;

Σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική όπως και τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ενθέματα σιλικόνης έχουν προβάδισμα και καλύτερο αποτέλεσμα στο χρόνο.

– Τα ενθέματα προκαλούν καρκίνο;

Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή που να ενοχοποιεί τα ενθέματα είτε είναι σιλικόνης είτε είναι ορού με καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν αναφορές για την ανάπτυξη ενός λεμφώματος σε κάψα από αυξητική μαστού αλλά αυτό δεν έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να προκλήθηκε από την παρουσία του ενθέματος ή απλώς από άλλη φλεγμονώδη αντίδραση. Υπάρχει μία συνεχόμενη έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Τα σημερινά δεδομένα δεν ενοχοποιούν τα ενθέματα με την οποια μορφή καρκινού. Μάλιστα το ποσοστό των γυναικών που ανεπτυξε καρκίνο είναι χαμηλότερο στην ομάδα γυναικών που έχουν ενθέματα σε σύγκριση με την ομάδα που δεν έχουν.

– Μπορώ να θηλάσω μετά;

Μπορείτε να θηλάσετε κανονικά.

– Μπορεί να γίνει αυξητική μαστού με άλλο τρόπο, όπως αυτόλογο ιστό (λίπος);

Υπάρχει η διαδικασία αυξητικής μαστού με λιπώδη ιστό. Κατά τη προσωπική μου άποψη, ο λιπώδης ιστός είναι ένας ιδιαίτερα ασταθής ιστός και απορροφάται το 40-60% σε 12 μήνες από την έγχυσή του, που οδηγεί σε ασυμμετρία. Ταυτόχρονα δημιουργεί ινώδη ιστό στο μαζικό αδένα, μπερδεύοντας την κλινική εικόνα όπως και την απεικονιστική εικόνα του μαστού (u/s, μαστογραφία κλπ). Δεν μπορεί να δώσει τη συμμετρία και τα αποτελέσματα που μπορεί να δώσει η αυξητική μαστού με ενθέματα.

Give a comment