Άνδρες: Σώμα -Στήθος

Γρήγορης Ανταπόκρισης Διαμόρφωση Σώματος – Fast Responsive Body Reshaping

Η μέθοδος Vaser βασίζεται στη χρήση υπερήχων με σκοπό να διαλυθούν τα λιποκύτταρα μιας συγκεκριμένης περιοχής

Το ThermiTight είναι μια μη χειρουργική, ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση για την σύσφιξη…

Αρκετοί νέοι άντρες ενώ αθλούνται και διατηρούν ένα σωστό τρόπο ζωής με φυσιολογικό…

Μεγάλο ποσοστό αντρικού και γυναικείου πληθυσμού ταλαιπωρείται απο το τοπικό…

Βιώνοντας υπερβολική εφίδρωση ή υπεριδρωσία, είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει…

Εάν βρίσκεστε σε σχετικά καλή φόρμα, αλλά ενοχλείστε από τη μεγάλη κοιλιά, η οποία…

Είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να βοηθήσει στο σχηματισμό του σώματος αφαιρώντας το λίπος…

Πολλές φορές ορισμένοι ασθενείς πέραν από την λιποδυστροφία (εναπόθεση εντοπισμένου…

Με την πάροδο του χρόνου ο λιπώδης ιστός, κάτω από την επιδερμίδα, γίνεται πιο λεπτός και…

Υπολογίζεται ότι επηρεάζει 40% – 60% του συνόλου του ανδρικού πληθυσμού. Πιθανό να εμφανίζεται μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα και να ποικίλει σε βαρύτητα εμφάνισης.

Αυτή η τεχνική έχει μεγάλο ποσοστό ζήτησης, καθώς χρησιμοποιούμε λίπος από το ίδιο σας το…