Γυναίκες: Γεννητική χώρα

Πρόκειται για εξωφυτικά μορφώματα που αναπτύσσονται στην κοιλιά, εσωτερικό μηρών …

Η λεύκανση αιδοίου και η αιδοιοπλαστική στο εξωτερικό ανήκουν στις πιο συχνές…

Ο παρθενικός υμένας αποτελεί μια πολύ λεπτή βλεννογόνιο πτυχή, η οποία ευρίσκεται στην…

Οι συνήθεις υποψήφιες ασθενείς είναι κυρίως αυτές οι οποίες εμφανίζουν μακριά και χαλαρά…

Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση παρουσιάζει, σε…