Νίκη Μέγα

Κλινική Ψυχολόγος – Ιατρική Κοσμητολόγος

Ψυχολόγος – Κοσμητολόγος με εικοσαετή πείρα στην Ιατρική Κοσμητολογία. Η άριστη κατάρτισή της λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στόχος της, ο ίδιος με τον δικό σας!

Άλλα μέλη της ομάδας

Χαρά Δρομπόνη
Γραμματειακή υποστήριξη - Ελλάδα - Υπεύθυνη Γραμματείας
Χριστίνα Παππά
Νοσηλευτικό Τμήμα - Υπεύθυνη Νοσηλευτικού Τμήματος
Ευγενία Μπρόκου
Αισθητικό τμήμα - Ελλάδα - Υπεύθυνη θεραπειών Laser
Έλλη Καρέτσου
Manager Κλινικής - Υπεύθυνη οργάνωσης και επικοινωνίας
Νίκη Μέγα
Ψυχολόγος - Ψυχολογική υποστήριξη