Υπηρεσίες VIP

Τι είναι το V.I.P;

Οι υπηρεσίες VIP απευθύνονται σε άτομα με αναγνωρισιμότητα (επώνυμοι, άτομα με δημόσια αξιώματα, πολιτικοί, επιχειρηματίες κλπ) που θα ήθελαν ενημέρωση αλλά και υπηρεσίες Πλαστικής Χειρουργικής και Ομορφιάς σε ένα περιβάλλον απόλυτης εχεμύθειας, μυστικότητας και ασφάλειας.

Συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας τα διαχειρίζονται με απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμύθεια από την υπεύθυνη διαχείρισης VIP προσώπων και προγραμματίζεται αποκλειστικά προσωπικό ραντεβού στο χώρο μας χωρίς τον κίνδυνο παρουσίας άλλων ασθενών ή άλλων προσώπων. Αποστέλλοντας την σχετική φόρμα επικοινωνίας VIP θα δεχτείτε αρχικά τηλεφώνημα ή e‐ mail εάν επιθυμείτε για διευθέτηση της συνάντησης σας με τον Πλαστικό Χειρουργό
Δρ. Ανδρέα Ιωαννίδη

    Το σύμβολο * δηλώνει τα υποχρεωτικά πεδία